چشم انداز شركت :

توليد محصولات در سطح استانداردهاي روز جهان و شناسايي بازارهاي هدف در كشورهاي مختلف جهت صادرات قطعات توليدي ، افق چشم انداز آينده شركت را تشكيل مي دهد.

اهداف شركت :

1-     اعتلاي توان علمي و فني شركت در راستاي نوآوري، تنوع توليد و بهبود كيفيت محصولات

2-     بومي سازي تكنولوژي ساخت تجهيزات مورد نياز كشور در صنايع مختلف بر مبناي استفاده از تخصص داخلي و تكنولوژي نوين روز

3-     اجراي استراتژي هاي تدوين شده و دستيابي به توسعه پايدار

4-     جلب اعتماد و رضايت مشتري