خط مشي كيفيت:

• ارتقاء سطح رضايت مشتريان از طريق سرلوحه قراردادن همه ابعاد كيفيت در تمامي فعاليت ها
• ارتقاء ارزش آفريني براي سهامداران با تاكيد بر رويكردهاي مديريت منابع مالي و هزينه ها
• بهبود فرایندهای عملیاتی و مدیریتی با بهره گیری از ابزارها و متدلوژی های فناوری اطلاعات
• تعهد به پیشگیری از آلودگی محیط زیست با هدف صیانت از محیط زیست بعنوان یک وظیفه ملی و سازمانی و پیروی از الزامات و قوانین سازمانهای مربوطه
• حفظ و ارتقاء سطح سلامت و بهداشت کارکنان با مدیریت و کاهش مخاطرات کاری و تبعیت از قوانین و مقررات سازمانهای ذیربط
• توجه به نیروهای انسانی بعنوان منابع استراتژیک سازمان و مدیریت بهینه سرمایه های انسانی از طریق ارتقاء شایستگی های کارکنان
• توانمند سازی و ارتقاء دانش کارکنان جهت حصول اطمینان از تحقق اهداف و استراتژی های شرکت
• توجه به تامین کنندگان و کمک به ارتقاء دانش و کیفیت خدمات و محصولات آنان

گواهينامه هاي بين المللي :

شركت تايكو در طي چندين سال فعاليت صنعتي همواره در پي دستيابي به بالاترين سطح استانداردهاي بين المللي جهت جلب رضايت مشتريان خود بوده است كه در اين مسير موفق به اخذ گواهينامه هاي بين المللي, ISO 14001 , ISO 9001   OHSAS 18001 , ISO/TS 29001 گرديده است.