امروز: 3 مهر ماه 1400

| | English

گالری

تصاویری از محصولات و پروژه های شرکت تایکو

 

 • تصویری از دستگاه گندله ساز با فیلتر دیسکی
 • خط تولید تخته صنعتی (MDF)
 • تصویر دستگاه حفاری تاپ درایوNST500
 • تصویر دستگاه حفاری تاپ درایوNST500
 • نمایی از کارخانه تایکو سایت شمس آباد
 • نمایی از کارخانه تایکو سایت شمس آباد
 • نمایی از کارخانه تایکو سایت شمس آباد
 • خط مونتاژ تاپ درایو
 • خط مونتاژ تاپ درایو
 • تصویر دستگاه حفاری تاپ درایوNST500
 • تصویر دستگاه حفاری تاپ درایوNST500 نصب شده بر روی دکل
 • تصویر دستگاه حفاری تاپ درایوNST500
 • تصویر دستگاه حفاری تاپ درایوNST500 نصب شده بر روی دکل
 • تصویر دستگاه حفاری تاپ درایوNST500 نصب شده بر روی دکل
 • تصویر دستگاه حفاری تاپ درایوNST500 نصب شده بر روی دکل
 • تصویر دستگاه حفاری تاپ درایوNST500 نصب شده بر روی دکل
 • تصویر دستگاه حفاری تاپ درایوNST500 نصب شده بر روی دکل
 • میکسر خط تولید بتن سبک
 • میکسر خط تولید بتن سبک
 • دستگاه نشاء کار برنج
 • دستگاه نشاء کار برنج
 • دستگاه نشاء کار برنج
 • دستگاه نشاء کار برنج