شركت مهندسي نوآوران تكساز صنعت در سال ۱۳۷۰ با هدف به كار گيري دستاوردهاي تحقيقاتي خود در جهت نيازهاي مختلف صنعتي كشور تاسيس گرديد .

اولين فعاليتهاي صنعتي شركت با كار ساخت تجهيزات دپارتمانهاي مختلف صنعت سيمان آغاز گرديد. ساخت دپارتمانهاي انتقال كلينكر،آسياب سيمان، آسياب مواد خام و سنگ شكن، براي شركتهاي سيمان اردبيل ، سيمان خوزستان ، سيمان هرمزگان ، سيمان كارون و سيمان بوشهر از جمله كارهاي انجام شده بود.

شركت مهندسي نوآوران تكساز صنعت در ادامه فعاليتهاي خود وارد صنعت خودروسازي شد، و تمام تلاش خود را براي تامين نيازهاي اين بخش از صنعت بكار گرفت و نتيجه اين تلاشها ، منجر به اجراي بيش از ۱۰۰۰ تن تجهيزات سالن رنگ جديد شركت سايپا ، ساخت انواع خطوط انتقال براي شركت ايران خودرو و انواع قيد و بندها براي شركتهاي ايران وانت و شركت تام گرديد.

ساخت تجهيزات صنعت نيروگاهي از ديگر زمينه هاي فعاليت شركت بوده كه ساخت تجهيزات سيستم هواي ورودي، دودكش هاو بدنه توربينهاي نيروگاهي براي شركتهاي توگا، مپنا و مسبا از جمله كارهاي انجام شده در اين بخش از صنعت مي باشد.

با افزايش توان و رشد نيروها، انجام كارهاي طراحي و مهندسي در اولويتهاي كاري شركت قرار گرفته و زمينه هاي فعاليت در صنعت نفت كشور فراهم گرديد، در حال حاضر  پروژه هاي كليد گردان پتروشيمي، مشاوره در زمينهء دكلهاي حفاري، طراحي و ساخت تجهيزات سيستمهاي محرك حفاري( Top Drive)، طراحي و ساخت پكيج‌هاي مختلف در صنايع نفت، براي شركتهاي پتروشيمي پويش، كالاي نفت و صدرا در حال اجرا مي باشد.

اين شركت بهمراه شركتهای  تحت پوشش خود با حضور در صحنه هاي مختلف صنعتي، قابليت و توانمندي خود را به عنوان يك مجموعه قوي صنعتي به اثبات رسانده است .