تعدادی از  کارفرمایان شرکت تایکو عبارتند از :

۱- شرکت ملی حفاری ایران 

۲- شرکت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت تهران

۳- شرکت حفاری شمال 

۴- شرکت پدکس

۵- شرکت صدرا 

۶- IOEC

۷- پتروشیمی خارک 

۸- پتروشیمی اروند

۹ – پتروشیمی پویش 

۱۰- شرکت ذوب روی بافق

۱۱- شرکت سابون   

۱۲- شركت والعصر

۱۳- شركت توسعه نيشكر 

۱۴- شرکت بین المللی مهندسی ایران(ایرتک)

۱۵- سيمان اردبيل     

۱۶-سيمان كارون

۱۷- سيمان خوزستان 

۱۸- سيمان بوشهر

۱۹- سيمان فارس نو   

۲۰-صنايع سيمان فيروزكوه

۲۱- صنايع سيمان هگمتان   

۲۲- صنايع سيمان ساوه

۲۳- سيمان تهران           

۲۴-سيمان دليجان

۲۵- سیمان هرمزگان   

۲۶-سيمان سامان غرب

۲۷- سيمان ونزوئلا     

۲۸-سيمان سردار

۲۹- سيمان لامرد   

۳۰- سيمان ایلام