تعدادی از  کارفرمایان شرکت تایکو عبارتند از :

1- شرکت ملی حفاری ایران 

2- شرکت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت تهران

3- شرکت حفاری شمال 

4- شرکت پدکس

5- شرکت صدرا 

6- IOEC

7- پتروشیمی خارک 

8- پتروشیمی اروند

9 – پتروشیمی پویش 

10- شرکت ذوب روی بافق

11- شرکت سابون   

12- شركت والعصر

13- شركت توسعه نيشكر 

14- شرکت بین المللی مهندسی ایران(ایرتک)

15- سيمان اردبيل     

16-سيمان كارون

17- سيمان خوزستان 

18- سيمان بوشهر

19- سيمان فارس نو   

20-صنايع سيمان فيروزكوه

21- صنايع سيمان هگمتان   

22- صنايع سيمان ساوه

23- سيمان تهران           

24-سيمان دليجان

25- سیمان هرمزگان   

26-سيمان سامان غرب

27- سيمان ونزوئلا     

28-سيمان سردار

29- سيمان لامرد   

30- سيمان ایلام