آدرس دفتر  :

تهران ، شهرک گلستان ، بلوار گلها ، میدان اتریش ، بنفشه ۱۰ ، پلاک ۵۲  ، کد پستی ۱۴۹۴۸۶۷۶۴۳

تلفن : ۴۴۹۲۵۱۱۴ ۰۲۱  و  ۴۴۹۲۵۱۱۲ ۰۲۱

نمابر :   ۴۴۹۲۵۰۱۲ ۰۲۱

پست الکترونیکی : info@tieco.ir

آدرس کارخانه :

تهران ، کیلومتر ۳۵ بزرگراه خلیج فارس (اتوبان تهران – قم ) ، شهرک صنعتی شمس آباد ، انتهای بلوار بهارستان ، بلوار بوعلی سینا ، نبش نرگس سوم ، پلاک ۱۴

تلفن : ۵۶۹۰۱۴۶۱ ۰۲۱  و  ۵۶۹۰۱۴۶۰ ۰۲۱

 

TIECO Profile .rev11 – 1402-08