همكاري در ساخت و نصب ۱۵ دستگاه حفاري چاه نفت و گاز  (تاپ درايو) با شركت نروژي mh

   كارفرما : شركت كالاي نفت تهران