این تجهیزات در خط تولید شکر جهت بالا بردن کیفیت شکر تولیدی نصب می گردد