تاپ درایو Top Drive وسیله برقی هیدرولیکی است که جایگزین سیستم کلی و میز دوار شده است و مزایای بسیاری نسبت به آن دارد.

 مزایای استفاده از Top Drive

۱- کاهش زمان از دست رفته هنگام اتصال ابزار (Connection)

۲- افزایش سرعت حفاری

۳- عدم Back Off (باز کردن لوله های گیر افتاده در چاه که با چرخش لوله ها در جهت عکس بسته شدن انجام می گیرد، به همین جهت پس گرداندن، پس چرخاندن یا پس گرد گفته می شود) به هنگام حفاری

۴- توانایی انجام اندازه گیری ضمن حفاری

۵- امکان حفاری جهت دار و افقی

۶- توانایی تنظیم و کنترل وزن روی مته و مغزه گیر که باعث کاهش خرابی مته و افزایش طول مغزه گیر می شود.

۷- دارای سیستم اتوماتیکی جهت بلند کردن، محکم کردن و باز کردن لوله های حفاری می باشد.

۸- دارای سیستم فوران گیر می باشد.

۹- کاهش گیر لوله ها هنگام حفاری و لوله بالا و لوله پایین

۱۰- هنگام گیر احتمالی لوله ها، می تواند در هر قسمت از دکل، دوران (Rotate) یا Back Ream کند.

۱۱- به هنگام راندن ابزار مانده یابی در هر جای دکل می توان از آن استفاده نمود.

۱۲- دارای سیستم تصویری روی جایگاه حفار است که حفار به راحتی می تواند دکلبان را ببیند و هنگام لوله بالا به او آسیب نرساند.

۱۳- کاهش زمان لوله بالا و لوله پایین